Etusivu Aikojen alku 1600-luku 1700-luku 1800-luku 1900-luku Lue lisää
 Aikamatka Oulu   Aikojen alku - Oulu ennen vuotta 1605
Ensimmäiset oululaiset
Kiinteän asutuksen synty
Kaupankäynti
Kilpailu alueesta
 

 

 

 

Ensimmäiset asukkaat asettuivat nykyisen Oulun kaupungin alueelle maan noustua jääkauden jälkeen, vajaa 4000 vuotta sitten. Hyvät metsästys- ja kalastusalueet houkuttivat, ja pyyntikulttuurin ja kaupankäynnin kautta alueelta oli yhteyksiä kaikkiin ilmansuuntiin. Alueella oli asutusta rautakaudella noin 400- ja 500-luvulla. Kuitenkin pysyvä, nykyaikaan jatkunut asutus alueelle syntyi vasta keskiajalla, 1200-luvulta lähtien.

Sekä idän Novgorod että läntinen Ruotsin valtakunta havittelivat Pohjois-Pohjanmaata hallintaansa, ja siksi ne kannustivat asukkaitaan uudisasukkaiksi alueelle. Alue jäi Pähkinäsaaren rauhassa 1323 Novgorodin hallintaan, mutta Ruotsi pönkitti asemiaan mm. rakennuttamalla Oulujokisuulle puisen linnakkeen, kastellin. Novgorodin hyökkäys linnaketta vastaan vuonna 1377 torjuttiin, ja alue ja veronkanto siirtyivät käytännössä ruotsalaisten hallintaan.

Täyssinan rauha 1595Ruotsi ja Novgorodin vallan 1477 perinyt Moskova kävivät aina 1500-luvun lopulle saakka taistelua Pohjois-Pohjanmaan hallinnasta. Ruotsi onnistui vakiinnuttamaan valtansa, ja Täyssinän rauhassa 1595 alueesta tuli virallisesti osa Ruotsin valtakuntaa. Vilkkaan kaupankäynnin valvomiseksi Oulujokisuulle perustettiin Oulun laillinen kauppapaikka 1400-luvulla. Pohjois-Pohjanmaan puolustamiseksi ja alueelta Pohjois-Venäjälle suunniteltujen hyökkäysretkien lähtöpaikaksi perustettiin 1590-luvulla Oulun linna Oulujokisuulle, Linnan saareen. Sen yhteyteen perustettiin 1605 kaupunki, Oulu.