Lintuatlas 1997 - 1999

Yleistä

Tavoitteet

Työn toteutus

Ohjeet

Laskijat ja havainnot

 

Laskennan kattavuus

Ruutukohtaisia tuloksia

Lintujen yleisyys

Lintujen runsaus

 

Pesivät lintulajit

Muut lintulajit

 

III valtakunnallinen lintuatlas 2006-2010

 

 

EUROOPAN YHTEISÖ

Euroopan aluekehitysrahasto

 

 

Pohjois-Pohjanmaan

ympäristökeskus

 

Pohjois-Pohjanmaan 

Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Oulun kaupungin ympäristövirasto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ry. kanssa toteutti kolmivuotisen Oulun kaupunkilintuatlaksen vuosina 1997–1999. Merkittävimmän työpanoksen antoivat oululaiset lintuharrastajat, jotka kartoittivat koko laajan kaupunkialueen.

Kaupunkilintukartoituksella oli useita tavoitteita. Tärkeintä oli selvittää Oulun kaupungin alueella pesivien lintulajien levinneisyys ja lukumäärä. Samalla selvitettiin harvalukuisten, uhanalaisten ja muuten merkittävien lintulajien parimäärät sekä arvioitiin näihin lajeihin kohdistuvia uhkia. Kartoitus tuotti arvokasta tietoa Oulun kaupungin ympäristöviranomaisille ja maankäytön suunnittelulle kaupungin arvokkaimmista lintupaikoista sekä erityisesti harvinaisten ja vähälukuisten lajien esiintymisestä. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös Oulun kaupungin virkistys- ja opetuskäytössä. Monet kaupunkilaiset ovat myös kiinnostuneita lähiympäristöstään, mihin kaupunkilintuatlas antaa oman panoksensa.

Atlastyön tulokset on työstetty kirjaksi Oulun pesimälinnusto sekä näiksi internetsivuiksi EU:n projektissa "Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko, Oulun pilotti", jossa yhteistyökumppaneina olivat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, lintutieteellinen yhdistys, Oulun yliopiston kasvimuseo sekä kaupungin tekninen keskus. 


III valtakunnallinen lintuatlas 2006-2010 on päättynyt ja sen tulokset on julkistettu. Sen virallisten sivujen lisäksi voi tutustua pesivien lintujen esiintymiseen mm. koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Valtakunnallinen lintuatlas toteutettiin 100 km2:n (10 km x 10 km) ruuduissa.