Ilmanlaatu Suomessa

Kevään pölykausi alkanut

Ilmansuojelu pääsivu

Hiukkasten raja-arvotason ylitykset

Tietoa ilman epäpuhtauksista

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2010

Hiilivetypitoisuudet vuonna 2008

 

   
Indeksin määrittely

Kaikki ilman epäpuhtaus- ja säätiedot

Pyykösjärvellä mitattu ilmanlaatu kuvaa yleisesti asuntoalueiden ilmanlaatua Oulun keskustan ulkopuolella.

Indeksi

Luonnehdinta

Terveysvaikutukset

Muut vaikutukset

0 - 50

HYVÄ

ei todettuja

lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä

51-75 TYYDYTTÄVÄ hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä

76 - 100

VÄLTTÄVÄ

epätodennäköisiä

selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

101 - 150

HUONO

mahdollisia herkillä 
yksilöillä

selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

151 -

ERITTÄIN HUONO

mahdollisia herkillä 
väestöryhmillä

selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

(Lähde: YTV, ympäristötoimisto)

 

*