Ajo-ohje. Sanginjoen metsäalue sijaitsee itäisessä Oulussa, Sanginjoen pohjoispuolella. Sinne pääsee kääntymällä Oulujoen pohjoispuoliselta tieltäkääntymällä pohjoiseen Sanginjoen tielle. Alueella on runsaasti virkistyspalveluita retkeileville oululaisille, mihin liittyen useisiin paikkoihin on mahdollista pysäköidä auto. Alueella on paras liikkua kävellen.

Ympäristö. Oulun perustajan Kaarle IX:n kaupungille lahjoittama ”masto- ja hirsipuumetsä” eli Sanginjoen ulkometsä eroaa jo maisemallisesti edukseen muista Oulun ja ympäristön metsäalueista. Kankaiden ja rämemaiden pienipiirteinen mosaiikki, pienet lammet sekä Sanginjoen ja Kalimenojan rehevät varret luovat edellytykset monipuoliselle linnustolle. Alueen metsien käyttö on ollut harkittua, ja sen ansiosta iäkästä metsää löytyy täältä enemmän kuin ympäristön talousmetsistä. Viime vuosina vanhat metsät ovat vähentyneet myös Sanginjoella. Täysin koskematonta metsää on jäljellä vain suojelualueilla Asmonkorvessa ja Isokankaalla. Alue on suosittua virkistysmaastoa, ja sinne on rakennettu kattava virkistyspalveluverkko. Siihen kuuluvat mm. Lemmenpolku nuotiopaikkoineen, Isokankaan ja Kalimen retkeilypolut nuotiopaikkoineen sekä Korpilammen riistapolku. Isokankaasta on rauhoitettu 450 ha ja pienestä Asmonkorvesta 2 ha luonnonsuojelualueeksi. Keskustelussa on ollut myös rauhoituksen laajentaminen.

Linnusto. Alueelle tyypillisiä lintuja ovat pohjoiset metsälajit metsosta ja pyystä käpylintuihin. Laajoja yhtenäisiä metsäalueita sekä kookasta puustoa vaativat lajit, kuten palokärki ja suuret petolinnut selviävät yhä Sanginjoen metsissä. Täältä voi yhä löytää monet vanhan kuusimetsän lajit kuten pohjantikan, töyhtötiaisen, kuukkelin ja varpuspöllön. Metsien vaihtelu kuivasta lehtomaiseen ja nuoresta iäkkääseen monipuolistaa Sanginjoen linnustoa. Runsaasta linnustosta alueella kertoo omalta osaltaan petolintujen kuten kana- ja varpushaukan tiheys, joka yltää Etelä-Suomen tasolle. Alueen vesistöt elävöittävät maiseman lisäksi myös linnustoa. Tavallisimmin nähtäviä sorsalintuja ovat tavi, telkkä, tukkasotka ja laulujoutsen.

luettelomerkki

Kartta

luettelomerkki

Lintupaikat -pääsivulle