Kohteiden luonnehdinnassa sekä lajintuntemuksessa käytettyjä oppaita

 

luettelomerkki

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo Kasvimuseo. Helsinki.

luettelomerkki

Lahti, K., Lehmuskallio, E., Lehmuskallio, J., Gullstén, E. & Piippo, P. (toim.) 1997: Suomalaisen kasviopas. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Lahti.

luettelomerkki

Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. 2010: Lintuopas, Euroopan ja Välimeren alueen linnut, korjattu laitos. Otava, Helsinki.

 

Linkit muihin seudun luontokohteisiin löytyy Oulun seudun muut retkeilykohteet -sivulta

 

Muita tärkeitä linkkejä ja teoksia:

 
luettelomerkki

Karhu, M. (toim.) 2009: Oulun ympäristön tila 2009. – Oulun seudun ympäristötoimen julkaisu 4/2009.

luettelomerkki

Tynjälä, M (toim.) 2004: Oulun pesimälinnusto. – Oulun seudun ympäristöviraston julkaisu 2/2004. ISBN 952-15465-10-1.

luettelomerkki

Väre, H., Ulvinen, T., Vilpa, E. & Kalleinen, L. 2005: Oulun kasvit – Piimäperältä Pilpasuolle. – Oulun seudun ympäristöviraston julkaisu 2/2005. ISBN 952-10-2372-4.

luettelomerkki

Lintutie -karttapalvelu Oulun linnuista

luettelomerkki

Timosenkosken luontokoulu

luettelomerkki

Alakööki

 

luettelomerkki

Edellinen painos Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille (1995)

 

luettelomerkki

maasto-opetuskohteet -pääsivu